Publicador de continguts


28 FOTO JOVE 2023 'Una paraula, una imatge'


4 d’abril de 2023

Comença la Setmana Santa i el pati del Casal Solleric obre les portesamb la mostra de les millors fotografies de la 28 edició Foto Jove 2023, queaquest any porta com a títol 'Una paraula, una imatge'.

Foto Jove és una de les activitats destacades dePalma Educa, programa educatiu de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament dePalma, creada i organitzada per Pilar Negredo, que durant 28 anys ha obtingutgrans resultats artístics amb la participació d'un gran nombre de centresd'ensenyament de Palma.

Les grans possibilitats tecnològiques amb quècomptem actualment, unida a l'ús generalitzat de les càmeres fotogràfiques delstelèfons mòbils, han aconseguit que els nostres joves tinguin fàcil accés al'ús de la fotografia, que utilitzin els seus dispositius, no només per ferfotos familiars o habituals, sinó que també experimentin la seva creativitat alcamp artístic.

Foto Jove, que va començar com a concurs defotografia, s'ha convertit amb el pas del temps, en un referent de lafotografia palmesana, que aporta moltes possibilitats artístiques entre elsnostres joves, i que ajuda els mestres a mostrar i completar assignatures delcurs, com a plàstica o art.

Aquest any hi han participat 25 centresd'ensenyament de primària, secundària, batxillerat, formació professional icentres d'educació especial i han col.laborat amb l'activitat, aportant elspremis del concurs, El Corte Inglés, Foto Ruano, CEF. Escola d'ArtsAudiovisuals, EDIB, Curs Fotografia Mallorca, cinemes Ocimax, Augusta, Rivoli iManacor, així com les llibreries Baobab i Quart Creixent.

Han presentat fotografies més de 1.200 joves entre8 i 20 anys, distribuïts en tres categories per edats, i cada participant harealitzat 5 fotografies de 5 conceptes diferents: 'No', 'Luz', 'Isla', 'Alas' i'Multitud.

La inauguració i el lliurament de premis esrealitzarà el dimecres 5 d'abril al pati del Casal Solleric a les 11.30h, icomptarà amb l'assistència d'organitzadors i centres educatius participants.L'exposició mostra les 50 fotos guanyadores i finalistes, així com una seleccióde més de 200 fotografies i dos vídeos de diferent durada. Una explosió decreativitat, que romandrà al pati del Solleric fins al 5 de maig.

Els premiats de la 28a edició han estat:

PREMIS de 8 a 12 anys

. 1r Premi El Corte Inglés / Livia Galindo Oscárez/ Col.legi Ntra Sra. Consolació del Viver

. 2n Premi Foto Ruano / Juliette Rasamat / LycéeFrançais

. 3r Premi El Corte Inglés / Anaix Barieux / LycéeFrançais

. 4t Premi Foto Ruano / Luca Delporto / LycéeFrançais

. 5è Premi El Corte Inglés / Lucía Keupen / LycéeFrançais

. 6è Premi Cinemes Ocimax / Rocio Rubio Merghoub /Lycée Français

. 7è Premi Foto Ruano / Pol Raphee Guillem Chaisiri/ Lycée Français

. 8è Premi Foto Ruano / Julia Frechoso Pla / IESMadina Mayurqa

. 9è Premi Llibreria Baobab / Daniel BravoCresencio / Project Comunitari Jovent

. FINALISTA 1 Llibreria Quart Creixent / MarcEnsenyat / Mater Misericordiae

. FINALISTA 2 Foto Ruano / Guillem Esteva / MaterMisericordiae

PREMIS de 13 a 14 anys

. 1r Premi El Corte Inglés / Núria Santana Cañellas/ IES Binissalem /

. 2n Premi Foto Ruano / Oriana Cledon / LycéeFrançais

. 3r Premi CEF. Escola d'Arts Audiovisuals / AinaIrago Muntanya / Sta. Magdalena Sofia

. 4t Premi El Corte Inglés / Marta Pujol Oliver /IES Son Pacs

. 5è Premi Foto Ruano / Luna Villafane-Lucat /Lycée Français

. 6è Premi Foto Ruano / David Janer Llodrà / EscolaMata de Jonc

. 7è Premi Llibreria Baobab / Mar de la Creu Rius /IES Josep Font i Tries

. 8è Premi Cinemes Ocimax / Carlos Rul.lan De LaLoma / Escola Mata de Jonc

. 9è Premi Cinemes Augusta / Maria Adrover Pons /Centre: IES Santanyí

. 10è Premi Cinemes Rívoli / Mariana Escoda Palmer/ Col.legi Sagrat Cor

PREMIS de 16 a 20 anys

. 1r Premi CEF. Escola d'Arts Audiovisuals / LuanMaestre Gómez / CIDE

. 2n Premi EDIB / Claudia Durán Hernández / CIDE

. 3r Premi Curs Fotografia Mallorca / JenniferPedroso Elizondo / IES Josep M. Llompart

. 4t Premi Foto Ruano / Lluna Núria Garcia Simó /IES Josep M. Llompart

. 5è Premi CEF. Escola d'Arts Audiovisuals

. Virginia Bernabé Sánchez / IES Josep M. Llompart/

. 6è Premi El Corte Inglés / Maria Djuric Boskovic/ IES Joan Alcover

. 7è Premi El Corte Inglés / Elena M. MonteroCazacu / IES Josep M. Llompart

. 8è Premi Cinemes Ocimax / Nerea Garcias Flores /IES Josep M. Llompart

. 9è Premi Cinemes Ocimax / Nina Salvà i Bennàssar/ IES Josep M. Llompart

. 10è Premi Foto Ruano / Claudia Andrade Miralles /IES Joan M. Thomàs