Publicador de continguts


Beques i ajudes per a estudis


24 de març de 2023

Descobreix algunes de les beques públiques disponibles per a estudiants universitaris, de Formació Professional (grau mitjà i superior), batxillerat, cursos d'accés i de preparació per a proves d'accés, ensenyaments artístics professionals i superiors, d'idiomes a escoles oficials (EOI), secundària per a adults (ESPA)...

Continuar els teus estudis pot resultar-te més fàcil amb aquestes oportunitats

Ajudes de desplaçament curs 2022-23 Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Són ajudes per a estudiants de Mallorca que cursen estudis en una universitat fora de les Illes aquest curs 2022-2023, destinades a minimitzar el cost del desplaçament per a aquelles persones que no puguin fer els estudis a l'illa com a alumnes de la Universitat de les Illes Balears o dels centres adscrits, bé perquè els estudis no s'hi ofereixen o bé perquè no hi han obtingut plaça i compleixin els requisits generals i acadèmics. S'atorguen 1.250 € com a màxim per sol.licitant.

No entren dins la convocatòria els ensenyaments artístics superiors; ensenyaments superiors religiosos o militars; títols propis de les universitats; estudis de doctorat, o formació universitària a distància, en línia o virtual, així com els específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters universitaris oficials.Són incompatibles amb les beques o ajudes similars (matrícula, residència i/o desplaçament).Més informació i sol.licituds fins al 14 de juliol de 2023 a través del tràmit telemàtic habilitat.

Ajudes complementàries de mobilitat Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Estudiants de programes Erasmus+, SICUE o de l'Euroregió, a la Unió Europea durant el curs acadèmic 2022-2023 poden accedir a ajudes de fins a 700 € per a compensar el cost de la mobilitat. Les sol.licituds es poden fer fins el 28 de juliol de 2023 mitjançant el tràmit online.

Estan excloses d'aquesta convocatòria les persones que cursen ensenyaments artístics superiors (estudis de música, de dansa, i d'art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny); ensenyaments superiors religiosos; ensenyaments superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; estudis corresponents a un doctorat; estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual.

Beques del Ministeri d'Educació per a estudis postobligatoris

Són per a cursar batxillerat, Formació Professional (cicles formatius de grau mitjà i superior), cursos de preparació per a proves d'accés, ensenyaments artístics o d'idiomes o estudis universitaris el curs 2023-2024... Encara que no sàpigues segur que estudiaràs, és ara el moment de demanar-les.El termini per a sol.licitar-les és del 27/03/2023 al 17/05/2023. Tens la informació del tràmit a la web del ministeri.

Beques d'Èxit ESPA - SOIB

En cas d'estar cursant l'ESO per adults (2n, 3r o 4t curs) durant el segon quadrimestre del curs 2022-2023, hi ha l'opció de demanar beques d'Èxit per haver superat com a mínim un dels àmbits de coneixement. N'hi ha per a menors de 30 anys, en atur inscrits a Garantia Juvenil, i també per a majors de 30 anys.

Si no tens clars alguns dels requisits d'aquestes ajudes, contacta amb nosaltres.