Publicador de continguts


El XIV Consell de la Infància es reuneix al Saló de Plens per parlar del present i el futur de Palma


16 de febrer de 2023

El batle de Palma, Jose Hila; el tinent de batle de Cultura i Benestar,Antoni Noguera; els consellers i conselleres del Consell dela Infància i membres de la corporació municipal han participat al Consell Municipal dela Infància

A l'acte també han estat presents Mercedes del Pozo, presidenta deUnicef- comitè Balears, Pep Lluis Riera director de l'Oficina Balear de lainfància i l'adolescència i Martina Perelló  representant del Consell Escolar de Mallorca.

"Un cop més he de dir que és un honor teniraquest equip de Consellers i Conselleres dins l'equip de Govern, gràcies per lavostra feina, il.lusió i esforç" . Aquestes han estat les paraules de batle dePalma just a l'inici del Consell. D'altra banda, el tinent de batle de Culturai Benestar Social ha declarat que "aquest consistori té molt en compte lesiniciatives i l'empenta dels infants  al'hora de desenvolupar les polítiques municipals"

Durant el Consell s'han tractat diferentstemes. Els consellers han fet un  resumdel desenvolupament de la darrera Diada de la Infància celebrada el passat 20de novembre. A continuació, els consellers Victor i  Javi hanexplicat el desenvolupament de la "Gimkana Sant Sebastià Dretfensorde" realitzadaa les festes de Sant Sebastià 2023.

D'altra banda, s'han entregat els premis delsconcursos de cartells de Reis 2023 i de Sa Rua i Sa Rueta 2023. Elsreconeixements han estat entregats per la regidora de Participació Ciutadana,Claudia Costa, juntament amb una representació dels consellers i conselleresque han participat dins els jurats.

Els següents punts tractats han estat laparticipació en la I Trobada de Consells de Participació Infantil i Adolescentsa Eivissa i la Investigació dels serveis municipals, on els infants  representantshan realitzat  una sèrie de visites aoficines i serveis municipals per poder observar el seu funcionament i aixídetectar aquells aspectes que són susceptibles de millora

A continuació, s'ha realitzat una dinàmica ambel nom "Quines actuacions inclou o hauria d'incloure el pla d'infància iadolescència de Palma?", on els presents han pogut aportar les idees, reflexionsi conclusions respecte a la pregunta en qüestió.

Finalment, la regidora de  Model de Ciutat, Habitage Digne iSostenibilitat, Neus Truyol,  ha detallatles característiques  principals alvoltant del projecte de l'eix de Cotlliure.

Data darrera modificació: 18 de maig de 2023