Publicador de continguts


EMAYA Energia ja subministra el 40% del consum energètic municipal


3 d’abril de 2023

Ramon Perpinyà, president d'EMAYA, ha presentat el balanç de les actuacions realitzades per l'empresa pública en matèria de comercialització i producció d'energia renovable i de mobilitat sostenible.

Des del desembre de 2020 EMAYA està d'alta com a comercialitzadora municipal d'electricitat i des de l'octubre de 2022, de gas. Així mateix, es va crear una nova Àrea d'Energia i Mobilitat per a gestionar aquesta nova activitat, així com impulsar nous projectes de producció d'energia renovable i mobilitat sostenible.

Els projectes i actuacions realitzades en aquesta matèria ja han donat els seus primers fruits, amb importants estalvis econòmics i d'emissions de gasos responsables de l'escalfament global.

Comercialització d'energia

El subministrament d'energia per part d'EMAYA té com a principals objectius la millora de la gestió energètica municipal i el consum d'energia d'origen renovable. A més, té els avantatges de la centralització de l'aprovisionament enfront de la diversitat de contractes actuals, la transparència, la millora de l'eficiència energètica, la reducció de la dependència, major sobirania energètica i autoconsum.

Tot això a més d'un important estalvi econòmic. Es preveu que quan s'incorporin tots els punts de consum de l'Ajuntament i organismes municipals durant 2023, l'estalvi sigui de 4,8 milions d'euros.

Actualment EMAYA ja subministra el 40% del consum energètic municipal, 61 GWh/any, d'un total de 160 GWh. Això suposa que ja s'aporta l'energia a 172 punts de consum de gas i electricitat dels 980 prevists. Inclou el subministrament propi d'EMAYA, que suposa el 50% del consum elèctric i el 24% del gas. Els primers punts municipals incorporats, a més d'EMAYA, han estat el Patronat Municipal d'Escoles d'Infants i el Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris.

En una tercera fase d'implantació EMAYA Energia també subministrarà energia a col.lectius vulnerables, amb l'objectiu de lluitar contra la pobresa energètica. Es preveu aplicar tarifes bonificades, segons les circumstàncies, fins al 100% del consum.

Generació d'energia renovable

Un altre camp d'actuació és el del desenvolupament de projectes d'energies renovables i emmagatzematge d'energia.

Actualment EMAYA ja compta amb 6 instal.lacions solars fotovoltaiques: al dipòsit de Can Valero (70 kW de potència), la pèrgola de l'aparcament de Son Pacs (90 kW de potència), la més gran i posada en funcionament fa unes setmanes, a la coberta dels tallers de Son Pacs, amb una potència instal.lada de 1.060 kW, dues instal.lacions ubicades a Bon Sosec i Son Valentí (226 kW de potència) i a l'Àrea de Protecció Animal (34 kW de potència). Aquestes instal.lacions de generació d'electricitat per a autoconsum permeten un estalvi d'emissions de 1.015 tones de CO2 cada any.

EMAYA també compta ja des de fa anys amb la central de biogàs de la depuradora de Sant Jordi, EDAR1, que aporta el 85% del consum de la planta i permet un estalvi d'emissions de 5.350 tones equivalents de CO2 anuals.

A més d'aquestes instal.lacions existents, EMAYA té importants projectes en diverses fases de tramitació per a generar fins a 57 GWh d'instal.lacions solars fotovoltaiques a cobertes, aparcaments, infraestructures i edificis municipals. Es preveu també una instal.lació d'emmagatzematge d'energia a Son Pacs, amb capacitat d'1,73 MWh.

En total actualment EMAYA preveu una inversió de 21 milions d'euros en projectes de generació i emmagatzematge d'energia, en diverses fases de tramitació i de sol.licitud d'ajudes.

A més estan en estudi diversos projectes per a l'aprofitament hidroelèctric dels embassaments de Cúber i el Gorg Blau.

Mobilitat sostenible

Per tal de promoure la mobilitat elèctrica EMAYA projecta crear una infraestructura pública de 70 estacions a tota la ciutat, amb 2.000 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

La primera fase, que consta de 192 punts als aparcaments municipals, ja compta amb l'ajuda de 768.000 € (del total de la inversió d'un milió d'euros) per part de l'Impost sobre estades turístiques. La seva execució ja ha estat adjudicada.

La segona fase, de 1.780 punts, suposa una inversió de 10 milions d'euros. Està en tramitació i s'ha sol.licitat una ajuda de 3 milions d'euros a la Conselleria de Transició Energètica.

Data darrera modificació: 18 de maig de 2023