Publicador de continguts


L'Ajuntament adjudica el nou contracte de prevenció de plagues, que incorpora noves tecnologies, investigació i un servei d'assessorament ciutadà


22 de març de 2023

El nou contracte, que s'adjudicà la setmana passada i entrarà en vigor durant la primera quinzena d'abril, incorpora trampes amb intel.ligència artificial i suma la investigació i l'ús de vehicles elèctrics

Una de les novetats és incorporar l'ús de drons per a realitzar tractaments larvicides de moscards a punts com les Fontanelles o el Pla de Sant Jordi

Palma, 21 de març de 2023.- La regidora de Turisme, Sanitat i Consum, Elena Navarro, juntament amb el director general de l'Àrea, Jesús Granado, el veterinari municipal Pedro Morell i el responsable de l'empresa Lokímica, adjudicatària del contracte, Alberto Chordà, han explicat avui les millores que introdueix el nou contracte de prevenció de plagues de Palma, que ha estat adjudicat a l'empresa Lokímica per un termini de tres anys i per un import total d'1.539.994 euros i que entrarà en vigor durant la primera quinzena del mes d'abril.

Aquest contracte és el que regeix el control de cuques, rates, moscards i xinxes i altres insectes d'importància sanitària a Palma. Suposa un increment pressupostari d'un 20% respecte al contracte anterior i permet, entre altres millores, adaptar els preus al nou conveni laboral i incorporar tota una sèrie de novetats

Millora de la dotació tecnològica

  • S'incorporen materials de darrera tecnologia com l'ús de drons per a realitzar tractaments larvicides de moscards a punts com les Fontanelles o el Pla de Sant Jordi.
  • S'integren sistemes d'informació geogràfica per a realitzar anàlisis i dissenyar plans de control més eficaços.
  • S'implanten trampes d'ús intel.ligent basades en intel.ligència artificial.

Més estudis: I+d+i

  • Es realitzaran estudis amb l'objectiu d'analitzar l'estat sanitari de diferents plagues. A més el contracte preveu també la col.laboració amb jornades, congressos i esdeveniments científics i jornades formatives per al públic en general i per als centres educatius.

Vehicles elèctrics i compromís ambiental

  • El parc mòbil del servei incorporarà vehicles elèctrics

A més, el nou contracte preveu també la reducció de l'ús de biocides i l'aplicació de mètodes alternatius.

Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació serà tot el subsòl de Palma (xarxa de clavegueram i enllumenat públic, embornals, xarxa semafòrica, contenidors soterrats) així com espais exteriors (parcs i jardins, solars, torrents, espais d'oci caní, etc), edificis municipals (centres d'educació infantil i primària, escoletes, mercats, biblioteques, etc).

L'execució s'ha sectoritzat en els cinc districtes de Palma (Ponent, Centre, Nord, Llevant i Platja de Palma) i cada sector disposarà d'un equip exclusiu per a donar una millor resposta.

Nou servei d'informació, supervisió i assessorament a la ciutadania

Pel que fa als recursos humans, es disposarà de 16 tècnics organitzats en set equips. Així, hi haurà 10 tècnics destinats a feines preventives, dos al control de moscards i dos a l'atenció d'incidències amb la direcció d'un responsable. A més, s'incorpora un equip addicional per a informar, supervisar i assessorar la ciutadania, que permetrà contribuir a eliminar plagues que no són a la via pública. Així, es pretén amb aquest nou equip donar resposta al fet que la meitat de queixes que arriben a l'Ajuntament tenen el focus a espais privats, on l'Ajuntament, per normativa, no pot actuar. Aquest servei podrà fer visites a domicili.

Balanç del contracte

El contracte que ha estat vigent fins ara ha permès que les queixes ciutadanes minvin en un 25%. L'any 2017 el nombre de queixes va ser de 3.333 i l'any 2021 aquesta xifra fou de 2.473. L'any 2022 aquesta xifra arribà a 2.600. Aquestes xifres es produeixen en un context d'expansió del territori edificat a Palma i més dependències municipals.