Publicador de continguts


Model de Ciutat presenta el balanç de Disciplina Urbanística i Activitats Econòmiques


3 d’abril de 2023

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha presentat les xifres del Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis corresponent a l'any 2022.

El departament de Disciplina Urbanística ha obert 315 expedients sancionadors per obres il.legals durant l'any 2022. D'aquestes s'han posat 130 sancions, que suposen 3.865.682,7 euros. La resta han legalitzat les obres o les han retirades; això suposa 185 del total de casos.

Durant l'any 2022 es varen fer 533 denúncies i s'han obert 181 expedients. En aquest sentit, dins els expedients disciplina destaquen 72 ordres de demolició, 51 casos arxivats per retirada voluntària de les obres i 58 per la seva legalització.

Truyol ha explicat que "tothom ha de complir la normativa, no feim urbanisme a la carta. L'interès general és el que preval."

Les sancions pagades anticipadament amb una reducció del 40% han estat 116, per un import de 757.099,71 euros; el nombre de sancions imposades 130, per un import de 3.865.682,7 euros, de les quals se n'han cobrat 15, per un import de 108.939,11 euros.

Pel que fa a les multes coercitives, s'han obert 187 expedients. Per aquesta via, l'Ajuntament va multar per valor de 450.000 euros l'any 2021 i a l'exercici 2022 ho ha fet per 324.103,39 €, d'un total de 115 sancions que finalment es varen emetre. S'ha de tenir en compte que la finalitat d'aquestes multes és que la propietat compleixi les ordres de retirada. En aquest sentit, han estat suspesos 19 expedients sancionadors per presentació de projecte de legalització i 26 per retirada de les obres.

En paraules de Truyol, cal tenir en compte que quan no es compleixen les ordres de demolició de les obres il.legals es poden posar fins a dotze multes coercitives del 10% del valor de les obres (amb un mínim de 600 euros) fins que la propietat les tomi. La finalitat d'aquestes multes és que la propietat compleixi les ordres de retirada. D'aquestes multes se'n pot posar una cada mes durant 12 mesos. Per tant, si l'infractor no demoleix la infracció, pot pagar fins al 120% del cost de l'obra, a més de la multa disciplinària que suposi la infracció.

D'altra banda, Truyol ha volgut fer balanç de la campanya d'inspeccions d'activitats econòmiques i comercials. La regidora ha explicat que la campanya té previst realitzar 158 inspeccions. En aquest sentit, la regidora ha explicat que una mitjana del 15% dels establiments inspeccionats no disposen de títol habilitant (permís).

La regidora ha explicat que "l'objectiu de les inspeccions als comerços és garantir la igualtat de drets i evitar la competència deslleial".

Avui mateix, tal com ha explicat la regidora, han finalitzat les inspeccions al barri de Santa Catalina, el barri que acumulava més irregularitats detectades (158) durant les inspeccions que començaren el passat mes de març.

Els pròxims barris a inspeccionar són Pere Garau, Son Armadans, Bons Aires i l'Arenal. Aquests són els barris on hi ha una major densitat d'activitats econòmiques i queixes dels veïnats.

En el cas de Santa Catalina, Truyol ha volgut donar dades (en data de 23 de març) més concretes de les inspeccions: parlam de 117 inspeccions, de les quals 30 sí que tenien títol habilitant (25% dels casos), 55 no en tenien (47% dels casos) i 32 havien cessat en la seva activitat (local tancat, 25% dels casos).

En el cas de 55 casos sense títols habilitants, les dades es desglossen de la següent manera:

  • Comerç al detall: 30
  • Establiment públic: 1
  • Residència (casal de barri): 1
  • Administratius o serveis personals: 23

Aquests casos, ha explicat Truyol, tenen un mes per a legalitzar la seva situació una vegada que se'ls ha notificat la inspecció. Si no ho fan, la conseqüència és la paralització de l'activitat.